Voorwaarden Kids Challenge 2024

Deelname aan de challenge is geheel op eigen risico.

Tijdens de challenge zijn de gedragsregels en voorwaarden van het BikePark van toepassing.
Lees deze goed door, voorafgaand aan de inschrijving!

Een eigen, goed werkende MTB, en passende helm zijn verplicht.Overige bescherming is aan te raden.
Indien de remmen niet correct werken, word je uitgesloten van deelname.

De organisatie behoudt het recht de deelname in te trekken op het moment dat wij denken dat het
gevaarlijk is voor de deelnemer zelf, of voor overige deelnemers.

De leeftijd van de kinderen, op de dag van de challenge, is bepalend voor de groepsindeling.
De organisatie behoudt zich het recht om categorieën samen te voegen, als er niet genoeg
deelnemers in een bepaalde leeftijdscategorie, zich hebben aangemeld.

Indien een deelnemer wenst te starten in een andere leeftijdscategorie, dan volgens de richtlijnen
van toepassing is, dient hiervoor akkoord gevraagd te worden bij de organisatie.
De organisatie zal hierover een bindend besluit nemen.
In deze specifieke gevallen, is het gevolg dat men uitgesloten wordt van de competitie.

Deelnemers dienen ten alle tijden een aanwijzing van de organisatie op te volgen.
Weigeren dat op te volgen, kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.

Mocht de organisatie beslissen om de challenge te annuleren wegens veiligheidsmaatregelen (denk hierbij bijv. aan weersomstandigheden), is het startbewijs van dit jaar geldig voor volgend jaar.
Er is in zo’n situatie geen restitutie van toepassing.

Op het moment van inschrijving, gaat men automatisch akkoord gaat met het plaatsen van foto’s op
onze website en social media.

Per kind dient er een ouder/verzorger aanwezig te zijn tijdens de gehele challenge

Het inschrijfgeld is niet annuleerbaar.