Samenvatting beschrijving project

Met de realisatie van het regionale bikepark voegen we op fietsgebied voor het onderdeel mountainbiken (MTB) een nieuwe voorziening toe aan ‘fietsdorp’ Holten, maar ook de gehele regio Twente en Salland, we gaan voor een plaats op de toeristische kaart van Nederland. Echter, dit initiatief behelst veel meer dan mountainbiken als sport. Het wordt een centrale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Project beschrijving BikePark Salland-Twente te Holten

We maken een fietspark (BikePark) met allerlei technische obstakels in verschillende moeilijkheidsgraden waar MTB-ers, al naar gelang hun behoefte, kunnen kennismaken met de MTB-sport of hun techniek kunnen verbeteren. Het BikePark is geen commerciële onderneming maar wordt gerealiseerd en geëxploiteerd door vrijwilligers.

In het BikePark kunnen MTB-ers van alle leeftijden op hun eigen niveau op een eigen of gehuurde fiets MTB-en. Voor de één is dit een eerste kennismaking met de MTB-sport, voor de ander is het een oefenparcours om technische vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Door concentratie, coördinatie, balans en anticiperen te verbeteren kan iedereen een betere fietser worden. Om uiteenlopende doelgroepen te bedienen worden er technische obstakels van verschillende moeilijkheidsgraden gebouwd. Voorop staat dat er gefietst wordt in een veilige omgeving.

De volgende groepen hebben baat bij de realisatie van het BikePark:

 • Door de inzet van vele vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking, zowel bij aanleg als onderhoud van het park, zal een “wij-gevoel” ontstaan. Naast beweging en zinvolle vrijetijdsbesteding zullen sociale contacten worden verdiept;
 • Voor beoefenaars van andere sporten (o.a. voetbal en hockey) betekent dit park een welkome afwisseling van hun eigen trainingen. Op een uitdagende, veilige manier, kan op de fiets gewerkt worden aan coördinatie, balans, anticipatie enz;
 • Door afspraken met een Scholengemeenschap zullen er gym-uren (MTB-lessen) gegeven kunnen worden op het park;
 • Arrangementen met recreatieondernemers maken ons park eveneens aantrekkelijk voor toeristen;
 • Actieve ouderen die niet meer op eigen gelegenheid routes willen verkennen, kunnen in een veilige en vertrouwde omgeving hun sport blijven beoefenen, waarbij sociale contacten gemakkelijk worden gelegd;
 • Ook voor sporters met een beperking biedt het park uitkomst. In een veilige en compacte omgeving kunnen zij, onder begeleiding, de uitdaging aangaan op elk gewenst niveau;
 • Door samenwerking met het Servicebureau Twente, zullen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij de aanleg en onderhoud van het park arbeidservaring opdoen en samenwerken om zodoende hun re-integratietraject te bespoedigen.

Het park vormt een aanvulling op de MTB-routes die in de omgeving zijn aangelegd door de Regio Twente. In het park kan geoefend worden en op de routes kan het geleerde worden toegepast. Als trainingslocatie is het bovendien een ontmoetingsplek voor de MTB-sport: recreanten, geoefende fietsers, instructeurs en verenigingen zijn welkom op het park.

Voordat het gebruik van het BikePark een feit is zal het eerst gebouwd moeten worden. Ook daarbij wordt de gemeenschap betrokken. De bedoeling is met inzet van veel vrijwilligers het park te bouwen. Per obstakel wordt een groep gevormd die gezamenlijk het object ontwerpen en ook realiseren

In samenwerking met Servicediensten Twente zal het onderhoud van het BikePark als een project voor arbeidsparticipatie worden ingevuld. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt kunnen in het BikePark weer arbeidsritme opdoen en vaardigheden aanleren waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

Het BikePark levert een bijdrage aan het “Fietsdorp Holten” waarmee toerisme gestimuleerd wordt en er voor de samenleving een fantastische plek komt om te sporten.

Samenvattend de meerwaarde van een bikepark

Mountainbiken op je eigen niveau, door het creëren van verschillen de skill lijnen. Te vergelijken met skiën, blauw/rood/zwart.

Het aanleggen van verschillende (bewegings) onderdelen waaronder: pumptracks, trappen, rockgarden, north shore en skinny’s.

Ook worden de allerkleinsten niet vergeten doordat er een Kindergarden is, hier kan met de loopfiets gestart worden.

Recreatie druk weghalen van de Holterberg, het is belangrijk dat de mensen gebruikmaken van de routes die in onze regio liggen. Door de nadruk te leggen op de bestaande routes in combinatie met het Bikepark,  wordt het z.g. wild fietsen voorkomen.

Het park moet dus uitdagend zijn voor diegenen die bijvoorbeeld willen springen (Jumplijn) en voor jeugd die start met fietsen en eigenlijk niet een gehele route kunnen fietsen zonder duwen door ouders e.d. of afkorten van de route.

De behoefte aan trainingsmogelijkheden. Er is sowieso behoefte van de Wielervereniging Holten om het mountainbiken op een hoger niveau te krijgen en ook de Scholengemeenschap in Holten staat positief tegenover dit plan. Ook zij kunnen niet in één of twee lesuren de route fietsen, en bij calamiteiten zijn ze altijd erg ver van huis.

Mountainbiken is een erg gezonde sport die op elke leeftijd en op elk niveau beoefend kan worden. De skillarea in combinatie met de vaste route is uniek in Nederland! Deze combinatie zorgt er voor dat families, MTB-clubs, ongebonden MTB-groepen, scholen en andere sportclubs op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met het mountainbiken.

Ons BikePark is bedoeld om plezier te maken op een serie technische obstakels en tegelijkertijd om technische vaardigheden op de mountainbike te testen of te trainen. Ons North shore / Skill park krijgt een omvang van ca.1 hectare en gaat een groot aantal TTF’s (Technical Trail Features) bevatten van hout, rots, puin en grond. Veel voorkomende TTF‘s zijn: rock gardens, skinnies, bunny hops, wipwaps, jumps, pumptrack, kuipbochten en drop offs. Met hierin opgenomen een kindergarden voor de jeugd, die op een speelse manier door elkaar lopen. Avontuurlijke doorgangen onder het mountainbike parcours door, met een lijn van diverse natuurlijke evenwichts- en balans toestellen. Wij zoeken vrijwilligers en geldelijke ondersteuning voor het bouwen van deze skills.

Onze doelstellingen

 • Ondersteunen van recreatiemogelijkheden Gemeente Rijssen – Holten
 • Ondersteunen en verbeteren aanleg mountainbikeroute
 • Stimuleren sportactiviteiten van jong t/m oud
 • Ondersteunen van de verblijfsrecreatie
 • Stimuleren van het buitenspelen
 • Wisselend mountainbikeparcours door middel van route wijzigen op locatie
 • Aanleggen van een kindergarden in combinatie met speel- en balans toestellen
 • Bouwen van trails/TTF’s, waarbij de ecologische waarde van het terrein wordt gerespecteerd